fb


2012-08-16 15:31

Svenska Bostadsfonden säljer fastigheter i Söderköping och Norrköping

| Mer

Fastigheter Svenska Bostadsfonden har under sommaren avyttrat fastigheterna Gästgivaren 4 och 5 i Söderköping samt Pokalen 27 i Norrköping. Det är samma köpare till de tre fastigheterna och affären består av sammanlagt 87 lägenheter. Fastigheterna har en total yta om 7 508 kvm varav 6 650 kvm är bostadsyta.

Köpare är Fastighetsbolaget Frontespisen vilket ägs av två privatpersoner med lång erfarenhet från branschen och som har en lokal förankring i regionen.

Affären berör fond 3 respektive fond 7 och är genomförd i bolagsform. Frånträde har skett i två steg - i juli och i augusti. Rådgivare i affären var DTZ.

Kommentar Svenska Bostadsfonden

Försäljningen av Gästgivaren 4 och 5 i Söderköping är en del av exitstrategin för fond 3. Fastigheten köptes under 2006 och har sålts enligt plan i år. Det är en fastighet som kommer att saknas och den har utan tvekan varit en av bolagets vackraste och mest uppskattade fastigheter.

Pokalen 27 i Norrköping köptes av fond 7 under 2009 och är den enda fastigheten bolaget äger på orten. Det har varit utmanande att växa i Norrköping bland annat då starka lokala aktörer har ett så pass starkt grepp om marknaden. Vi hoppas kunna återvända till Norrköping i större skala inom en ej avlägsen framtid och gör denna försäljning av strategiska skäl tillsammans med genomförda avyttringar i närliggande Söderköping.

Fastigheterna har sålts till en part med gedigen erfarenhet av fastighetsbranschen. Vi tror att de kommer att bidra med god kompetens samt en lokal närvaro i bägge orter.

Cision WireAnnonsbilliga resor