fb


2012-08-15 20:44

YouTube vinner medie-OS – NBC diskat!

| Mer

Medianyheter De internationella mediesajterna hade stora problem med tillgänglighet och svarstider under OS. Av de elva mediesajter särskilt inriktade på OS som de svenska webbexperterna Apica testade, så var det bara YouTubes OS-sajter som lyckades ge besökarna en god användarupplevelse. Övriga nio hade stora problem med svarstider och tillgänglighet, med NBC som det stora sorgebarnet.
De olympiska spelen är slut och det svenska IT-företaget Apica, experter på att testa, utvärdera och kvalitetssäkra hemsidor, kan nu redovisa resultatet av sin utvärdering av de internationella mediebolagens OS-rapportering sett ur ett webbprestandaperspektiv.
Sajterna YouTube London2012 och Olympics.org var de enda mediesajterna med specialinriktning mot OS som klarade den acceptabla svarstiden (den tid det tar att ladda ned hela hemsidan och göra den fullt synlig för en besökare på nätet) på tre sekunder. YouTube London2012 visade sidan på i genomsnitt 2,73 sekunder och nådde dessutom en hundraprocentig tillgänglighet (var alltid åtkomlig).
Övriga nio sajter hade svarstider över tre sekunder, i vissa fall långt över. Många klarade inte heller tillgänglighetsmålet på 99,5 procent. Orsakerna är helt enkelt det mycket höga trafiktryck som sajterna inte varit dimensionerade för, eller testats för.
• Guldmedalj går till YouTubes bägge sajter, med 100 procent tillgänglighet och acceptabla svarstider trots högt trafiktryck.
• Silver går till Yahoo Sports och BBC Olympics.
• Brons går till Olympics.org och Olympic Athletes Hub
Klart sämst i klassen är det amerikanska TV-bolaget NBC, som varit starkt kritiserat för sin ensidiga OS-bevakning och framför allt det faktum att den varit efterhandssänd, men låtsad direktsänd, för att passa den amerikanska TV-publikens tittarvanor. NBC har också fått mängder av klagomål för dålig prestanda på nätet vilket Apicas övervakning också påvisat.
Den genomsnittliga svarstiden för sajten NBC Olympics under OS var chockerade 17 sekunder, att jämföra med de tre sekunder som anses vara en acceptabel svarstid.Annonsbilliga resor