fb


2012-08-13 9:00

Ratos: Telefonkonferens 17 augusti i samband med delårsrapport januari-juni

| Mer

Börs

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om
handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Fredagen den 17 augusti publicerar Ratos sin delårsrapport januari-juni 2012.
Rapporten offentliggörs cirka kl 8.30.

Så snart rapporten offentliggjorts publiceras en intervju med VD Susanna
Campbell på www.ratos.se.

Klockan 10.00 hålls en telefonkonferens. Vid deltagande var vänlig ring tel nr
08-505 201 10 (OBS! riktnummer måste slås) strax före klockan 10.00.
Presentationsmaterial till telefonkonferensen finns tillgängligt på www.ratos.se
från det att rapporten offentliggjorts.

Telefonkonferensen finns i efterhand att tillgå i inspelad form på www.ratos.se

Copyright © Hugin AS. All rights reserved.Annonsbilliga resor