fb


2012-08-13 8:30

Hushållen ser ljusare på bostadsmarknaden

| Mer

Hus & Hem

Synen på bostadsmarknaden fortsätter att förbättras. Fler tror på stigande
priser och färre tror på fallande priser. Det visar SEB:s Boprisindikator för
augusti som presenteras idag.

Hushållen tror att reporäntan ligger på  drygt 1,6 procent om ett år och sex
procent planerar att binda räntan.

Av tillfrågade hushåll svarar 43 procent att de tror på stigande priser under
det kommande året, att jämföra med 41 procent förra månaden. Andelen som tror på
fallande priser är 25 procent, att jämföra med 27 procent förra månaden. Andelen
som tror på stillastående priser ligger på 25 procent, samma nivå som förra
månaden.

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som
tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn
ligger i augustimätningen på plus 18, en uppgång med fyra enheter sedan förra
månaden.


* Stabila, låga räntor och piggare börs under sommaren är sannolikt de främsta
förklaringarna till att hushållens förtroende för bostadsmarknaden stärkts,
säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 1,63 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar
hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 1,63 procent, att jämföra med
1,62 procent i julimätningen.

* Hushållens ränteförväntningar fortsätter att ligga i nivå med Riksbankens
räntebana, säger Gunilla Nyström.

Sex procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar sex
procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande
tremånadersperioden, vilket är samma nivå som förra månaden.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen
Boprisindikatorn. Denna undersökning, som bygger på 1 000 intervjuer,
genomfördes under perioden 31 juli till 7 augusti 2012.

Boprisindikatorn: utveckling senaste 12 månader:

+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+
|aug-11|sep-11|okt-11|nov-11|dec-11|jan-12|feb- |mar- |apr- |maj- |jun- |juli- |
| | | | | | |12 |12 |12 |12 |12 |12 |
+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+
|-2 |-24 |-19 |-17 |-24 |-17 |-13 |1 |15 |20 |13 |14 |
+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+

Copyright © Hugin AS. All rights reserved.Annonsbilliga resor