fb


2012-08-10 9:00

Offentliggörande av förändring av det totala antalet aktier och röster i Nordic Mines

| Mer

Börs

PRESSMEDDELANDE, 10 augusti 2012

Under juli har antalet aktier och röster i Nordic Mines AB (publ) ökat med
anledning av företrädesemissionen. Det totala antalet aktier och röster uppgår
per den 31 juli 2012 till 78 631 294.

Per den 1 juli 2012 uppgick det totala antalet aktier och röster i Nordic Mines
AB (publ) till 39 315 647. Detta innebär att det totala antalet aktier och
röster under juli 2012 har ökat med 39 315 647 aktier och röster.Copyright © Hugin AS. All rights reserved.Annonsbilliga resor