fb


2012-08-10 8:30

Active Biotech AB Delårsrapport januari - juni 2012

| Mer

Börs

* Laquinimod - registreringsansökan inlämnad i EU vilket medför
delmålsbetalning om 5 MUSD under tredje kvartalet 2012
                  - fas III-studie initieras i USA
* TASQ         - delmålsersättning om 10 MEUR erhållen från Ipsen i samband
med uppnått rekryteringsmål i fas III-studien
                  - överlevnadsdata från fas II-studien presenterade
* ANYARA     - fas III-studien fortskrider enligt plan
* 57-57          - en klinisk studie i systemisk skleros/sklerodermi pågår
* ISI              - projektet fortskrider enligt plan
* Organisationen har anpassats till bolagets nya inriktning
* Nettoomsättning:  96,6 (228,8) MSEK
* Rörelseresultat: -120,6 (70,6) MSEK
* Resultat efter skatt: -123,5 (77,7) MSEK
* Resultat per aktie för perioden: -1,79 (1,14) SEK


Copyright © Hugin AS. All rights reserved.Annonsbilliga resor