fb


2012-08-10 8:01

RNB:s försäljning i juli 2012

| Mer

Börs

RNB:s totala försäljning i egna butiker i juli 2012 uppgick till 208,0 Mkr
jämfört med 227,8 Mkr samma månad föregående år vilket är en minskning med 8,7
procent. I lokala valutor minskade försäljningen med 8,0 procent.

Försäljningen i jämförbara butiker i Sverige i juli 2012 minskade 8,3 procent
jämfört med samma månad föregående år. Den totala jämförbara försäljningen i
samtliga länder minskade med 8,0 procent mätt i lokala valutor.

Antalet egna butiker uppgick den 31 juli 2012 till 221 jämfört med 216
föregående år.

Omsättningen i egna butiker utgjorde verksamhetsåret 2010/2011 ca 73 procent
utav bolagets totala årsomsättning.


Copyright © Hugin AS. All rights reserved.Annonsbilliga resor