fb


2012-08-09 14:15

Systemair slutför förvärv av HSK i Turkiet

| Mer

Börs

Systemair AB (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) tillkännagav den 2 maj 2012 en
överkommelse att förvärva 70 procent av aktierna i det turkiska bolaget HSK. HSK
är Turkiets ledande tillverkare av ventilationsaggregat och omsättningen för
2012 beräknas till ca 22 MEUR. Förvärvet har nu godkänts av den lokala
konkurrensmyndigheten i Turkiet och slutfördes den 8 augusti.

"Vi är mycket nöjda med att affären är klar. Vi har samtidigt träffat ett
hyresavtal för en ny produktionsanläggning om 12 000 m(2). I denna kommer vi att
konsolidera och samordna de nuvarande tre produktionsanläggningarna och
inflyttning beräknas ske i januari 2013.", säger Gerald Engström, VD och
koncernchef för Systemair.

Copyright © Hugin AS. All rights reserved.Annonsbilliga resor