fb


2012-08-09 13:10

Laivagruvan producerade 85 kilo guld under juli 2012

| Mer

Börs

Pressmeddelande, 9 augusti 2012

Under juli 2012 producerades preliminärt 85 kilo guld i Laivagruvan.Under juli
nåddes en produktion på drygt fyra kilo per dygn under de dagar då produktionen
låg som högst. Målsättning är att före slutet av augusti 2012 komma upp i en
mera varaktig produktionstakt av fem kilo guld per dag.

Under årets första sju månader producerades totalt 475 kilo guld i Laivagruvan i
Finland.

Produktionen i juli blev lägre än planerat då anrikningsverket fick stoppas vid
flera tillfällen för olika justeringar i anläggningen. Två längre stopp var
orsakade av åsknedslag som ledde till att vissa elektriska komponenter fick
bytas.

Under inledningen av augusti har anrikningsverket dessutom stoppas under några
dygn i samband med extremt kraftiga regn i området. Nederbörden mellan den
tredje och sjunde augusti motsvarade en fjärdedel av den genomsnittliga
årsnederbörden i området. Trots de kraftiga regnen har inget gruvvatten behövt
släppas ut från området.

Copyright © Hugin AS. All rights reserved.Annonsbilliga resor