fb


2012-08-09 9:00

Klövern ökar aktieinnehavet i Diös

| Mer

Fastigheter

Klövern AB (publ) har förvärvat ytterligare 4 412 900 aktier i Diös Fastigheter
AB (publ). Efter förvärven uppgår Klöverns innehav till 8 412 900 aktier,
motsvarande 11,3 procent av totalt antal aktier i Diös.

Förvärven betalas huvudsakligen med nyemitterade preferensaktier i Klövern.
Aktierna i Diös har tillträtts och preferensaktierna i Klövern emitteras senast
30 september 2012.

"Klövern har haft en önskan att ta in mer eget kapital genom emission av
preferensaktier", säger Klöverns VD Rutger Arnhult. "Vårt börsvärde ökar och vi
stärker oss ytterligare finansiellt."

Nyköping 9 augusti 2012

Klövern AB (publ)

Copyright © Hugin AS. All rights reserved.Annonsbilliga resor