fb


2012-08-09 8:30

Ratos: Bisnode förnyar strategiskt samarbete med D&B

| Mer

Börs

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om
handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.Ratos dotterbolag Bisnode har förnyat sitt strategiska samarbete med Dun &
Bradstreet (D&B), världens ledande aktör inom kreditinformation. Det förnyade
avtalet har motsvarande villkor som det tidigare avtalet och ger Bisnode
exklusivitet som återförsäljare och att utveckla internationella D&B-tjänster på
elva europeiska marknader under de tio kommande åren.

- D&B har varit vår strategiska samarbetspartner de senaste åtta åren och vi är
mycket nöjda med att vi nu förlängt vårt samarbete. Avtalet ger oss möjlighet
att möta våra kunders ökade krav på globala lösningar och samtidigt utveckla
lokala produkter baserad på internationell högkvalitativ data. Genom avtalet
säkerställs en bibehållen försäljning inom Credit Solutions och skapar möjlighet
också för tillväxt, säger Bisnodes VD Lars Pettersson.

Bisnode kommer att ha fortsatt ansvar att återförsälja och utveckla tjänster
baserade på globala data och analyser från D&B på följande marknader: Sverige,
Danmark, Finland, Norge, Tyskland, Österrike, Schweiz, Polen, Ungern, Slovakien
och Tjeckien.

Bisnode är en ledande europeisk leverantör av digital affärsinformation med
tjänster inom marknads-, kredit- och affärsinformation. Med hjälp av Bisnodes
informationstjänster kan företag öka sin försäljning, minska sina risker och
förbättra sina dagliga affärsbeslut. Verksamhet bedrivs i 17 länder runt om i
Europa och koncernen har ca 3 000 anställda. Under 2011 omsatte Bisnode 4 310
Mkr och EBITA uppgick till 447 Mkr.

Copyright © Hugin AS. All rights reserved.Annonsbilliga resor