fb


2012-08-07 9:31

Underskott för staten i juli

| Mer

Kommun

Statens betalningar i juli resulterade i ett underskott på 2,2 miljarder kronor.
Det var i linje med Riksgäldens prognos som var ett underskott på 2,3 miljarder
kronor.

Skatteinkomsterna utvecklades som beräknat, medan myndigheternas utbetalningar
blev något högre än prognos. De högre utbetalningarna motverkades av lägre
nettoutlåning till myndigheterna.

Räntebetalningarna på statsskulden blev 2,7 miljarder kronor, vilket var 1,4
miljarder kronor högre än beräknat.

För tolvmånadersperioden till och med juli 2012 gav statens betalningar ett
underskott på 25,3 miljarder kronor.

Statsskulden var 1 071 miljarder kronor i slutet av juli.

Copyright © Hugin AS. All rights reserved.Annonsbilliga resor