fb


2012-08-06 14:01

Javiera Ragnartz tar över som VD i Handelsbanken

| Mer

Fondnyheter Då nuvarande VD för Handelsbanken Fonder AB, Katja Bergqvist, tillträtt en
befattning som chef för Handelsbanken Capital Markets affärsområde Sparande och
Kapitalförvaltning, där bland annat fondverksamheten ingår, har en efterträdare
utsetts.

Det blir Javiera Ragnartz, för närvarande chef för Institutionell
Kapitalförvaltning inom SEB, som den 1 november tar över som VD i Handelsbanken
Fonder AB. Till dess kvarstår Katja Bergqvist som chef även för fondbolaget, där
hon varit VD i fyra år.

Handelsbanken Fonder förvaltade per den sista juni i år 202 miljarder kronor
inklusive de börshandlade XACT-fonderna. Under första halvåret i år var inflödet
av nytt kapital till Handelsbanken Fonder i Sverige 9,8 miljarder kronor,
motsvarande 83 procent av det totala flödet på den marknaden.

Handelsbanken Capital Markets omfattar Handelsbankens investmentbankverksamhet,
kapitalförvaltning samt pension och försäkring. I Sparande och
Kapitalförvaltning ingår fondverksamheten, Handelsbanken Liv, Investment Center
samt Private Banking.

Detta pressmeddelande har publicerats eftersom de börshandlade fonderna under
varumärket XACT är noterade på bland andra NASDAQ OMX Stockholm. Därmed finns
ett formellt krav på Handelsbanken Fonder att offentliggöra ett byte av VD.

Informationen har lämnats för offentliggörande måndagen den 6 augusti 2012
klockan 14.00 CET.

Copyright © Hugin AS. All rights reserved.Annonsbilliga resor