fb


2012-08-03 15:53

World Class fokuserar på ett mindre antal marknader.

| Mer

Börs

World Class Seagull International (WCSI) har som ett led i att fokusera på ett
mindre antal marknader genomfört följande:

* Avvecklingsprocess utav verksamheten i Polen har inletts.

* Avtal har ingåtts om att avyttrat verksamheterna i Kroatien, Paris, Ungern
samt Tjeckien.försäljningen beräknas vara slutförd 1:a september. Vissa av
de avyttrade verksamheterna kommer att övergå i Franchise och fortfarande
bära namnet World Class.

Samtliga avyttrade/nedlagda verksamheter har under de senaste åren redovisat
förlust och försäljningen genererar inte någon betydande intäkt för WCSI.
Bolaget kan heller inte utesluta att det kan uppstå en del oförutsedda kostnader
i samband med transaktionerna ovan. WCSI kommer fortsatt att driva gymverksamhet
i Rumänien och Sverige samt ett gymutrustningsföretag med säte i Tjeckenen. Den
nya reducerade organisationen har väsentligt förbättrade möjligheter att om inte
under 2012 så under 2013 redovisa ett positivt resultat före skatt

Copyright © Hugin AS. All rights reserved.Annonsbilliga resor