fb


2012-08-02 8:00

Prospekt för företrädesemission i Cryptzone

| Mer

Börs

Göteborg 2 augusti 2012

Cryptzone genomför, enligt tidigare meddelat beslut, en företrädesemission med
teckningstid 10-24 augusti.

Prospekt för emissionen, godkänt av Finansinspektionen, finns tillgängligt på
www.cryptzone.com.

Copyright © Hugin AS. All rights reserved.Annonsbilliga resor