fb


2012-08-01 12:14

Det lönar sig att vara en passiv fond-sparare

| Mer

Fondnyheter

Skiljer sig beteendet mellan män och kvinnor när gäller sparande? Och vilka lyckas bäst?
Det var två av de frågor vi fick från Dagens Nyheter nyligen och började titta närmare på i materialet av 3.000 aktie, fond och ppm portföljer på Shareville.

Skillnad mellan män och kvinnor? I sitt sparbeteende är männen är mer aktiva, tävlingsinriktade och ägnar sig huvudsakligen åt aktier. Kvinnor är däremot lite mer försiktiga och passiva i sitt sparande och väljer oftare fonder som sparform.

Vilka lyckas bäst med sina fonder? Det är för tidigt att dra alltför långtgående slutsatser, men för fond-och ppm-sparande ser det ut som att passivitet lönat sig. De som suttit still i båten och inte byter fonder hela tiden har lyckats bäst. Och det är det framför allt kvinnor som gjort.

Vilka lyckas bäst med aktier? För aktier är det närmast det omvända som gäller, aktivitet har lönat sig - och männen är mer aktiva än kvinnorna.

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor