fb


2012-08-01 9:39

Allt dyrare kollektivtrafik kräver organisering!

| Mer

Kommun

Enligt Planka.nu handlar denna utveckling mycket om att kollektivtrafikanter har för lite makt:

- Motormännen, bilbranchen och oljeindustrin är välorganiserade, säger Christian Tengblad från Planka.nu. Nu är det dags att kollektivtrafikanterna tar upp kampen!

Avgiftstrycket på kollektivtrafik har inte bara ökat snabbare än konsumentprisindex, utan också snabbare än bensinen.

- Bilsamhället innebär trängsel, olyckor, skadliga partiklar i luften och en oacceptabel ockupation av utrymme, säger Christian Tengblad från Planka.nu

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor