fb


2012-08-01 9:00

Fastighetsmäklarinspektionen blir tydligare

| Mer

Hus & Hem

I dag byter Fastighetsmäklarnämnden namn till Fastighetsmäklarinspektionen.

Fastighetsmäklarnämnden byter i dag, den 1 augusti 2012, namn till Fastighetsmäklarinspektionen. Uppdraget som myndigheten har är fortfarande detsamma. ”Våra huvuduppgifter är att registrera fastighetsmäklare och utöva tillsyn över dessa samt att informera konsumenter om fastighetsmäklartjänsten och god fastighetsmäklarsed” säger Eva Westberg chef för Fastighetsmäklarinspektionen och ordförande i Disciplinnämnden. ”Att vi nu får nytt namn är ett sätt att tydliggöra att vi är en tillsynsmyndighet som granskar att fastighetsmäklare följer regler och god fastighetsmäklarsed” fortsätter Eva Westberg.

Namnändringen är ett led i att stärka myndighetens verksamhet med anledning av den nya fastighetsmäklarlagen (2011:666). Regeringen anförde som skäl för namnändringen bl.a. att Fastighetsmäklarnämnden vid flera tillfällen har framfört önskemål om namnbyte som ett led i att förtydliga myndighetens uppdrag i syfte att undvika att myndigheten förväxlas med en branschorganisation. Sedan den 1 januari 2008 är myndigheten en enrådighetsmyndighet och inte någon nämndmyndighet, vilket ytterligare talade för ett namnbyte. Genom det nya namnet undanröjs risken för förväxling med en branschorganisation samtidigt som myndighetens tillsynsuppgift betonas. 

”Vi hoppas att namnbytet ska underlätta för medborgare och företag att hitta till vår webbplats www.fmi.se. Den har omarbetats något, vilket jag hoppas besökarna ska gilla” kommenterar Eva Westberg. ”För att öka kännedomen om namnbytet kommer också ett inslag sändas i SVT:s Anslagstavlan. Det är viktigt att konsumenterna känner till oss och tar del av informationen som vi har på vår webbplats. Bland annat är det viktigt att konsumenterna lär sig mer om vem som ansvarar för vad i en bostadsaffär och att fastighetsmäklarna blir ännu tydligare i sin information om detta. Allt för att nå vår vision: Effektiv tillsyn för trygg fastighetsförmedling med nöjda parter” – avslutar Eva Westberg.

För mer information:                                        

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor