fb


2012-07-31 8:01

Nytt antal aktier i Handelsbanken

| Mer

Bank

Genom utbyte av konvertibler i Svenska Handelsbanken AB har antalet A-aktier
ökat med 1 058 950 aktier och antalet röster har ökat med 1 058 950. Efter
ökningen uppgår det totala antalet aktier i Handelsbanken till 629 952 708 varav
618 202 265 A-aktier och 11 750 443 B-aktier. Det totala antalet röster i
Handelsbanken uppgår till 619 377 309 röster. Aktiekapitalet uppgår efter
ökningen till 2 929 280 092,20 kronor.

Informationen är sådan som ska offentliggöras enligt lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen har lämnats för offentliggörande den 31
juli 2012 klockan 08.00.

Copyright © Hugin AS. All rights reserved.Annonsbilliga resor