fb


2012-07-26 15:02

Länsförsäkringar sänker räntor för bolån

| Mer

Bank Här visas de aktuella utlåningsräntorna, efter ändring, för bostadslån till villor, fritidshus och bostadsrätter:

Bindningstid                                            Ny ränta                            Förändring

3 månader                                                 3,93 %                                Oförändrad

1 år                                                            3,85 %                                - 0,04 %

2 år                                                            3,55 %                                - 0,08 %

3 år                                                            3,47 %                                - 0,14 %

4 år                                                            3,59 %                                - 0,15 %

5 år                                                            3,78 %                                - 0,05 %

7 år                                                            4,10 %                                - 0,05 %

10 år                                                          4,33 %                                Oförändrad

Här visas de aktuella inlåningsräntorna för fasträntekonton:

Fasträntekonto                                       Ränta                                 Förändring

Fasträntekonto 3 månader                        2,75 %                                Oförändrad

Fasträntekonto 1 år                                  3,00 %                                Oförändrad

Fasträntekonto 2 år                                  2,90 %                                Oförändrad

Fasträntekonto 5 år                                  3,40 %                                Oförändrad

Cision WireAnnonsbilliga resor