fb


2012-07-26 10:00

Backahill Holding innehar 98,5% av kapitalet och 99,0% av rösterna i Brinova Fastigheter efter den förlängda acceptperioden

| Mer

Fastigheter Backahill Holding AB ("Backahill Holding"), ett delägt dotterbolag till Backahill AB, offentliggjorde den 16 maj 2012 ett ovillkorat kontanterbjudande enligt reglerna om budplikt till övriga aktieägare i Brinova Fastigheter AB (publ) ("Brinova") att överlåta samtliga sina aktier i Brinova av serie A och serie B till Backahill Holding för 105 kronor per aktie ("Erbjudandet").

Baserat på slutgiltig sammanräkning av accepter inkomna under den förlängda acceptperioden, som avslutades den 24 juli 2012, har ytterligare 508 795 aktier av serie B, motsvarande 1,9% av kapitalet och 1,3% av rösterna i Brinova, lämnats in i Erbjudandet. Detta innebär att Backahill Holding innehar 1 307 426 aktier av serie A och 24 403 466 aktier av serie B, motsvarande 98,5% av kapitalet och 99,0% av rösterna i Brinova.

För de aktieägare i Brinova som accepterat Erbjudandet under den förlängda acceptperioden beräknas redovisning av likvid kunna påbörjas den 31 juli 2012.

Då Backahill Holding innehar över 90% av kapital och röster i Brinova avser Backahill Holding, i enlighet med vad som tidigare kommunicerats, att inom kort påkalla tvångsinlösen av resterande aktier i Brinova samt verka för en avnotering av Brinovas aktie från NASDAQ OMX Stockholm.

Cision WireAnnonsbilliga resor