fb


2012-07-24 14:09

TransAtlantic säger upp 25 sjöanställda samt flaggar ut fyra fartyg

| Mer

Arbete TransAtlantics affärsområde Industrial Shipping offentliggjorde för en tid sedan en plan för att vända de senaste kvartalens förlusttrend. Som ett led i detta och i överenskommelse med Sjöbefälsföreningen, säger TransAtlantics affärsområde Industrial Shipping nu upp 25 svenskanställda sjömän samt flaggar ut fyra fartyg till Gibraltar respektive Nederländerna.

Fartygen som berörs av utflaggning är TransFighter och TransFalcon till Gibraltar samt TransPine och TransWood till Nederländerna. Utflaggningarna planeras att genomföras under hösten 2012.

Cision WireAnnonsbilliga resor