fb


2012-07-24 10:53

Farliga myggsjukdomar i Grekland

| Mer

Djur & Natur

Nu under juli har fem fall av den beryktade myggrelaterade virussjukdomen West Nile virus upptäckts i Aten. Dessutom finns konstaterat fall av malaria i Attica området. Både West Nile virus och malaria har relativt nyligen etablerats i Grekland.

    West Nile virus rapporterades för första gången i Grekland år 2010 med hela 262 smittade varav 35 personer som avled. Under juli och augusti år 2011 smittades 37 personer. Hittills i år har fem personer blivit smittade. Varken under 2011 eller i år har sjukdomen resulterat i några dödsfall. Det finns inget förebyggande vaccin eller profylax utan det handlar om att skydda sig mot mygg. Sannolikheten att drabbas är dock låg samt att den blir livshotande drabbar normalt få personer. West Nile virus kan ge den drabbade hjärnhinneinflammationen.

    Grekland var sedan 1974 förklarat som ett malariafritt område med några undantag av importerade fall under åren. Men år 2009 gjorde malarian åter debut i landet med sex smittade. Under 2011 har 16 personer smittats.  I slutet av juni i år upptäcktes ett nytt fall av malaria nära staden Maraton i Attica området. Det var en 78 årig grekisk medborgare som blev drabbad.
    Den malariaparasiten som varit aktuell i Grekland är Plasmodium vivax. Smittskyddsorganisationen i Grekland diskuterar för närvarande med den europeiska smittskyddsorganisationen ECDC, WHO och den amerikanska smittskyddsmyndigheten CDC. Syftet är att utfärda rekommendationer för utländska resenärer till Grekland. I dagsläget rekommenderas ingen förebyggande behandling för resande till Grekland gällande malaria.

    Förekomsten av dessa sjukdomar överförda av mygg är låg och sannlikheten att drabbas är liten. Men det är av viktigt att skydda sig mot mygg vid resor till tropiska och subtropiska områden samt att vara extra försiktig vid resa till de områden i Grekland som varit drabbade. Källa: www.myggfeber.se

         
    myggfeber.se är specialiserad på resemedicin och resesäkerhet. Sajten har som huvudsyfte att sprida nyheter och kunskaper om hur man kan förebygga risker kring hälsa och säkerhet inför utlandsresan. Läs mer om myggproblem samt om förebyggandande åtgärder på www.myggfeber.se  

 

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor