fb


2012-07-24 0:31

Idag avgörs matchen om Ojnareskogen

| Mer

Kommun

Kampen mot Nordkalks kalkbrott i Bunge på norra Gotland fortsätter. Underentreprenören Mellanskog har redan börjat avverka i närområdet och närmar sig steg för steg Ojnareskogen. En skog som innehåller nyckelbiotoper som företaget enligt sin miljöpolicy säger sig vilja skydda. Frågan är vilken planhalva de egentligen står på.

Imorgon kl 16 anordnar Ojnarekämparna en orättvis fotbollsmatch mitt på Stortorget i Visby för att symbolisera den ojämna kampen mellan storföretag och miljörörelsen. På ena sidan ser vi det finska kalkföretaget Nordkalk och på andra sidan alla de som engagerat sig för skogens bevarande. Andra halvlek bjuder på många överraskningar, reglerna ändras och domare byts ut mot nya helt oerfarna.

- Vi vill peka på den orättvisa match som förs mellan ekonomiska intressen och höga naturvärden. Mellanskog säger sig vilja skydda viktiga miljöer men går samtidigt Nordkalks ärenden. På vilken sida står de egentligen? Frågar sig Niclas Persson, en av fotbollsspelarna.

Bakgrund:

Ett antal engagerade har sedan förra söndagen haft ett fredligt stödläger vid det tänkta kalkbrottet i Bunge-Ducker för att visa att Nordkalks planer är oacceptabla och att det bör vara olagligt att bryta kalk i området.
Det finska företaget Nordkalk vill bryta kalk på norra Gotland, i ett område som består av unik värdefull natur med 265 rödlistade arter. Ett område som dessutom är tänkt att bli en framtida nationalpark. Ojnareskogen som Nordkalk vill förstöra är också en viktig vattenreservoar för hela norra Gotland. Vatten som riskerar att förstöras och bli odrickbart. Här står konflikten mellan ett fåtal jobb i 25 år eller dricksvatten, natur och turism för all framtid.

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor