fb


2012-07-23 19:07

RECENSION - BUSH´S KRIGSFÖRBRYTELSE - KAN DE RÄTTFÄRDIGAS???

| Mer

Internationellt

RECENSION - BUSH´S KRIGSFÖRBRYTELSER - KAN DE RÄTTFÄRDIGAS???

Författaren har publicerat ett antal böcker i samtidshistoria. Han anser att George W. Bush har gjort sig skyldig till brott mot mänskligheten och bör åtalas. Författaren tar upp internationella konventioner mot tortyr och gör en sammanställning av Bushadministrationens åtgärder under kriget mot terrorismen. Vidare tittar han på en rad olika förhörsmetoder och kopplar dessa till vad som i juridisk mening kan anses vara tortyr och undersöker t.ex. CIA:s roll.

Han redovisar också olika länders klagomål och kritik mot USA men redogör även för skillnaden i uppfattning mellan Bush och Obama vad gäller förhörsmetoder och fånglägret på Guantanamo Bay.

En lista med referenslitteratur, och en mycket omfattande notapparat samt förkortningar och ordförklaringar underlättar fortsatta studier. Den lättlästa boken vänder sig till en samhällsorienterad allmänhet.

Christer Olsson

 Lektör


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor