fb


2012-07-23 11:00

Det är lätt att sortera rätt under Helsingborgsfestivalen

| Mer

Kommun

Även i år har festivalbesökarna möjlighet att sortera resterna av älgkebaben rätt. Det ska vara lätt att sortera rätt även på festival och om inte maten äts upp så kan den sorteras och bli biogas. Biogas driver stadsbussarna och alla festivalfirare har möjlighet att göra en dubbel miljöinsats – sortera rätt och åka buss.

Festar ni så återvinner vi

Även i år står alltså miljön i fokus när Helsingborgsfestivalen fortsätter vara ett miljömärkt event. NSR ser till att besökare, krögare och knallar har möjlighet att sortera sitt avfall och finns på plats i Helsingborgs kretsloppstält på Sundstorget.

För att underlätta sorteringen för festivalbesökare har NSR satt ut fem bemannade miljöstationer på festivalens mattorg; GA-torg, Sundstorget och Hamntorget. Här finns möjlighet att sortera allt från resterna av älgkebaben till thaimatsboxen. Detta innebär pappersförpackningar, hårdplastförpackningar, matavfall och restavfall. Festivalens krögare och knallar har sorteringskärl och containrar nära tillhands och de har möjlighet att sortera wellpapp, mjukplast och restavfall i 14 containrar. NSR sätter även ut ca 240 restavfallskärl från norr till söder för att hålla staden fri från nedskräpning.

Helsingborgs kretsloppstält

NSR finns under festivalen på plats i Helsingborgs kretsloppstält tillsammans med miljöaktörer från staden. Här kan besökarna träffa Helsingborgs miljöbyrå, H+, NSR och NSVA och testa sina miljökunskaper i kreativa tävlingar och aktiviteter. Helsingborgs kretsloppstält finns på Sundstorget och är öppet torsdag 15-19, fredag 11-19 och lördag 8-19 (sekretariat för Sundstrampet mellan ca kl 8-13).

Det är alltså lätt att bli en miljösmart festivalfirare. Tävla i NSR:s frågesport om matavfall, sortera ditt bananskal rätt och åk buss så kan du festa medan vi återvinner.

 

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor