fb


2012-07-23 8:00

Aerocrine tillhandahåller uppdatering avseende patentintrångsprocesser i Tyskland

| Mer

Medicin I september 2009 slog domstolen i Düsseldorf fast att Medisofts produkt Hyp'Air FeNO gör intrång i de tyska motsvarigheterna av Aerocrines patent EP 0 606 351 B1, EP 1 439 781 B1 och EP 0 724 723 B1. Medisoft överklagade dessa domslut och inledde även processer för att ogiltigförklara de tre patenten i Tyskland.
I januari 2011 bestyrkte överdomstolen i Düsseldorf underdomstolens beslut från 2009 att Medisofts produkt gör intrång i Aerocrines patent EP 0 606 351 B1 och EP 1 439 781 B1. Denna domstol kommer också att avgöra Medisofts överklagan avseende intrång i Aerocrines patent EP 0 724 723 B1 efter det positiva domslutet i München beskrivet nedan.
Giltigheten av Aerocrines patent EP 0 724 723 B1 prövades vid den federala patent-domstolen i München i februari 2011. Patentet upprätthölls efter en förändring i det patentkrav Medisoft befunnits göra intrång i.
Den 19 juli 2012 meddelade domstolen i München att den tyska motsvarigheten till Aerocrines patent EP 1 439 781 B1 inte är patenterbar i Tyskland. Detta beslut baseras inte på någon ny information, utan utgör en motsatt syn på patentkraven jämfört med Europeiska Patentmyndigheten som godkände patentet 2006 och med domstolen i Liège som upprätthöll patentet som giltigt i juni 2012.
Aerocrine har för avsikt att överklaga beslutet från den federala domstolen i München. Under tiden som beslutet är överklagat är Medisoft skyldig att följa domsluten från överdomstolen i Düsseldorf enligt vilka Medisoft har gjort intrång i patenten samt följa domstolens förelägganden.
Aerocrine har stark tillit till, och kommer att kraftfullt försvara, sina immateriella rättigheter relaterade till sina produkter och metoden att mäta utandad kvävemonoxid (FeNO).

Cision WireAnnonsbilliga resor