fb


2012-07-20 8:00

Samtal pågår mellan Skånska Travsällskapet och Skånska Fältrittklubben om utveckling av Jägersro, för både trav och galopp

| Mer

Spelnyheter

Under ATGs ledning förs nu samtal mellan Skånska Travsällskapet (STS) och Skånska Fältrittklubben (SFK) med ambitionen att finna nya lösningar för fortsatt samverkan mellan trav och galopp på Jägersro.

Såväl STS som SFK betraktar fortsatt långsiktig samverkan inom Jägersro Trav och Galopp, JTG, som osannolik varför samarbetet behöver organiseras på annat sätt. Alla parter har uppfattat STS tydliga ambitioner att bygga en lång travbana på i huvudsak den plats där den nuvarande galoppbanan ligger. Dessa två omständigheter utgör viktiga utgångspunkter i de pågående samtalen.

STS och SFK har förklarat sig beredda att pröva andra alternativ och former än de nuvarande för att samutnyttja delar av Jägersroanläggningen med utgångspunkten att rymma såväl en lång travbana som en galoppbana.

ATG välkomnar att nya alternativ och tankegångar nu prövas och konstaterar med tillfredställelse att såväl STS som SFK visat ett mycket konstruktivt intresse att öppna diskussioner som kan leda till ett fortsatt samverkan på Jägersroanläggningen. Därmed skapas möjligheter till samutnyttjande av viktiga gemensamma faciliteter även i framtiden. Att genomföra den ovan skisserade förändringen är dock ett omfattande projekt som kräver ett gediget beslutsunderlag och god planering.

ATG, STS och SFK är överens om att ett utredningsarbete snarast behöver sättas igång för att klarlägga en lång rad frågor som rör såväl teknik och design som fastighetsfrågor, finansiering, driftsekonomi och tidtabell för genomförandet av ett sådant projekt. En sådan utredning genomförs under hösten 2012.

Utöver detta utredningsarbete kommer STS och SFK att inleda samtal dels om villkoren för SFK:s verksamhet på Jägersro från och med 1 oktober 2012 och motsvarande villkor för 2013.

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor