fb


2012-07-19 16:28

Regeringens förslag på översyn av jaktlagstiftningen ett välkommet besked

| Mer

Djur & Natur

Regeringen har idag beslutat om en översyn av jaktlagstiftningen och tillsätter en utredare för det. Världsnaturfonden WWF välkomnar beslutet som varit ett förslag från WWF sedan 2008.

– Förvaltningen av vilda däggdjur och fåglar måste vara långsiktig, förutsägbar och tydlig, vilket dagens jaktlagstiftning inte är. Det krävs en ny plattform och ett helhetsgrepp för förvaltningen av vilda djur, vilket vi hoppas att den nya jaktlagstiftningen leder till, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

WWF har under många år pekat på att den otydliga lagstiftningen är en av orsakerna till många av de problem och den splittring som finns i rovdjursfrågorna. Rovdjurspolitiken måste vara långsiktig, förutsägbar och tydlig för att vinna förtroende och acceptans. Det är nödvändigt att ta ett helhetsgrepp om bland annat samförvaltning av rovdjur och bytesdjur samt skador orsakade av djur.

– Den splittrade och ålderstigna lagstiftningen måste snarast ersättas av en ny och modern som tar hänsyn till djur och människor. Viktigt är att människor ska veta vad som gäller långsiktigt – och det gäller både de som är för och emot rovdjur men kanske framförallt för dem som faktiskt lever med rovdjuren. För de vilda djurens del är det viktigt att en långsiktig förvaltning läggs fast för att livskraftiga populationer ska kunna finnas i Sverige, säger Mats Forslund, som arbetar med artskyddsfrågor på WWF.

De exakta detaljerna i beslutet är inte tillgängliga än och kommer att analyseras av WWF när de blir offentliga.


MyNewsdeskAnnonsbilliga resor