fb


2012-07-19 8:30

Stort installationsprojekt för NVS när Täby Centrum byggs ut

| Mer

Fastigheter

Stockholms första inglasade centrumanläggning, Täby Centrum, ska byggas ut både i norr och söder. NVS har fått uppdraget att på den södra sidan projektera och installera en komplett VS-anläggning med en stor kylproduktionsanläggning på 3,2 MW, som ska betjäna även befintliga delar av centrumanläggningen. Tillbyggnaden omfattar garage, butiker, restauranger och en biograf -  22 000 kvm nya butiksytor och 45 000 kvadratmeter nya garageytor.

Installationsprojektet har ett ordervärde på cirka 40 miljoner kronor. De installationer som NVS ska utföra på totalentreprenad omfattar basinstallationer i butikslokaler och funktionsfärdiga delar i garage. Beställare är STRABAG Projektutveckling AB och byggherre Unibail-Rodamco AB. 

Som projektör har NVS anlitat Bengt Dahlgren AB Stockholm/Göteborg. Hela projektet projekteras i 3D-CAD. Installationsarbetet startade i mindre omfattning innan sommaren för att vara i full gång i september. 8-10 montörer kommer att vara sysselsatta. Hela södra utbyggnaden ska vara klar hösten 2013. Vissa delar ska vara inflyttningsklara redan i slutet av 2012.

När hela Täby Centrum står klart 2015 kommer det att omfatta en area på 78 000 kvm med plats för 230 butiker. Det innebär att Täby Centrum växer med 30 000 kvm. Täby Centrum invigdes 1968 och kallades då ”framtidens centrum” och blev snabbt ett av stadens mest välbesökta.

Per-Olof Nilsson, projektutvecklare, säger att utmaningen i projektet är att hela den befintliga centrumanläggningen ska vara i drift under hela nybyggnadstiden - med omlokalisering av butiker från gamla delar till den nya delen.

- Vi har dock strikta gränser mellan nyproduktion och ombyggnadsentreprenaderna, berättar han. En annan utmaning är korta byggtider i vissa delar av projektet.

 

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor