fb


2012-07-16 13:49

28 personer omkom i junitrafiken

| Mer

Bilnyheter

Under juni månad i år omkom 28 personer i vägtrafiken. Det visar de preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen den 16:e juli. Det är 14 färre än under juni förra året.

16 av de omkomna personerna hade färdats i personbil, 1 i lätt lastbil, 4 på motorcykel, 1 på moped, 1 på cykel, 1 på en fyrhjuling och 4 var fotgängare. 12 bilister och 2 motorcyklister omkom i singelolyckor och 5 bilister och 1 motorcyklist omkom i mötesolyckor. Bland de omkomna var 21 män och 7 kvinnor. Ingen av de omkomna var under 18 år.

Medelantalet omkomna i juni månad, under de senaste fem åren, är 40 personer.

Färre dödade första halvåret 2012 än motsvarande period 2011

Under första halvåret 2012 har 129 personer omkommit och 1 427 skadats svårt i vägtrafikolyckor. Under motsvarande period i fjol omkom 151 samt skadades svårt 1 427 personer. Det innebär en minskning med 15 respektive 0 procent. Jämför man med ett 5 års medelvärde för motsvarande tidigare 6-månadersperioder har antalet omkomna minskat med 21 procent och antalet svårt skadade med 12 procent.

Under de senaste 12 månaderna har 297 personer omkommit och 3 127 skadats svårt i vägtrafikolyckor. Under de senaste föregående 12 månaderna omkom 302 samt skadades svårt 2 986 personer. Det innebär en minskning med 2 respektive en ökning med 5 procent. Jämför man däremot med ett 5 års medelvärde för motsvarande tidigare 12-månadersperioder har antalet omkomna minskat med 22 procent och antalet svårt skadade med 10 procent.

Utvecklingen av dödade och svårt skadade redovisas i tabeller under sidorna polisrapporterad olycksstatistik. (LÄNK)

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor