fb


2012-07-16 12:59

Lokalt Sundbybergsnätverk hjälper långtidsarbetslösa att ta steget ut på arbetsmarknaden

| Mer

Arbete

Sundbyberg Matrona är ett branschöverskridande nätverk för kvinnor som vill göra affärer och främja lokalt nätverkande mellan näringsliv och offentlig sektor. Lokal samverkan ger verklig effekt, nätverket har hittills bland annat resulterat i praktikplatser och sommarjobb på företag i Sundbyberg. Genom Sundbyberg Matrona skapades en ”perfect match” mellan Xylem Water Solutions och Sundbybergs kommun.

Matronanätverkens lokala förankring i Solna, Sundbyberg, Kista och snart också på Södermalm och i Bromma, är en nyckel till framgång. Många medlemmar får en aha- upplevelse när de upptäcker vilka affärsmöjligheter och intressanta samarbetspartners som finns i deras närområde.

- När jag startade Matronanätverken saknade jag värdegrundsbaserade lokala nätverk som gör affärer med hjärtat. För mig handlar affärsnätverkande om att bidra till samhälsnytta och att tillföra värde till det lokala samhället, säger Lena Törner, initiativtagare till Sundbyberg Matrona.

Perfect match ledde till jobb på Xylem Water Solutions

Helena Röhss är HR Business Partner på XylemWater Solutions, ett globalt företag som tillverkar pumpar och utrustning för rening och transport av vatten. På koncernhuvudkontoret i Sundbyberg arbetar drygt fyrahundra medarbetare.

- Jag är medlem i Sundbyberg Matrona och fick via en nätverkskollega veta att Sundbybergs stad förmedlar praktikanter till företag i kommunen som är i behov av ny kompetens. Via Karin Sellin, enhetschef på enheten för vägledning och arbete i Sundbybergs stad fick jag tips om en långtidsarbetslös kille som var intresserad av att praktisera hos oss, säger Helena Röhss.

Det visade sig vara en ”perfect match”. Efter praktikperioden, som ägde rum på Xylem Water Solutions avdelning för elektronik, fick praktikanten en visstidsanställning på företaget. För Xylem Water Solutions innebär medlemskapet i Sundbyberg Matrona att de har fått kontakt med Sundbybergs kommun, som bland annat kan förmedla fler praktikanter i takt med att företagets behov ökar.

- Vi är en expansiv verksamhet som löpande anställer nya medarbetare. Även om vi är
verksamma på en global marknad så tror jag mycket på vikten av ett starkt lokalt nätverk i Sundbyberg, inte minst ur rekryteringssynpunkt. Vi har Sundbyberg Matrona att tacka för att vi kom i kontakt med Karin Sellin på Sundbybergs stad, som hjälpte oss att matcha en ledig position med en lämplig kandidat, säger Helena Röhss.

Sundbybergs stad förmedlar praktikanter och sommarjobbare till lokala företag

Karin Sellin på Sundbybergs stad har varit medlem i Sundbyberg Matrona sedan 2010. Hon förmedlade kontakten med praktikanten som så småningom fick en visstidsanställning på Xylem Water Solutions. Nu har man ytterligare en praktikant på gång till samma företag. Sundbybergs stad erbjuder alla ungdomar som går ut nian och första eller andra året på gymnasiet sommarjobb, genom Sundbyberg Matrona har Karin Sellin fått näringslivskontakter som genererat flera sommarjobbsplatser.

- Mina medarbetare har sedan tidigare ett brett nätverk av lokala företag, men Sundbyberg Matrona ger oss en möjlighet att skapa nya kontakter och bygga förtroende i det lokala näringslivet, vilket öppnar upp för nya långsiktiga samarbeten, säger Karin Sellin.

Just personliga kontakter är, enligt Karin Sellin, nyckeln till ett framgångsrikt samarbete mellan näringsliv och kommun. När parterna har god kännedom om varandra underlättas matchningen mellan företagens behov och de praktikanter och sommarjobbare som Sundbybergs kommun kan erbjuda.


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor