fb


2012-07-16 8:47

Sectra förvärvar system som övervakar stråldos till patienter

| Mer

Medicin

IT- och medicinteknikföretaget Sectra förvärvar produkträttigheterna till ett system för hantering av stråldoshistorik, Intulo, från det medicinska IT-företaget Krucom AB. Systemet möjliggör stora tids- och kvalitetsvinster för sjukvården och minskar risken för att patienter utsätts för onödigt höga stråldoser i samband med röntgenundersökningar.

Varje år utförs över 5 miljoner röntgenundersökningar i Sverige och trenden är att antalet undersökningar ökar samtidigt som de blir mer komplexa. Genom att samla in och jämföra stråldosvärden från utförda röntgenundersökningar får landstingen underlag som bidrar till att vården kan minska stråldoserna, utan att den diagnostiska kvaliteten påverkas. Genom att automatisera insamlingen av data sparar sjukvården värdefull tid.

– Vi får allt fler förfrågningar om doshantering från våra kunder, säger Torbjörn Kronander, VD för Sectras affärsområde Medicinska system. Genom förvärvet kommer Sectra kunna tillhandahålla en välbeprövad lösning för hantering av stråldosdata som bidrar med effektivisering och ökad säkerhet inom sjukvården på en internationell marknad.

Intulo stärker Sectras produktportfölj inom radiologiska IT-system, som omfattar system och tjänster för hantering av medicinska bilder (PACS) och patientinformation (RIS). Region Skåne, en av Sectras befintliga kunder, använder sedan flera år tillbaka Intulo som ett regionalt kvalitetssystem för stråldoser, och har hittills samlat in, lagrat och analyserat stråldosdata från över 2 miljoner undersökningar utförda vid ett hundratal röntgenutrustningar.

För ytterligare information kontakta: 
Torbjörn Kronander, VD Sectra Imtec AB, 0705 23 52 27 
Jan-Olof Brüer, koncernchef Sectra AB, 013 - 23 52 09
Pressrum: http://www.sectra.com/medical/press
Pressbilder: flickr.com/photos/sectramedicalsystems

Om Sectra
Sectra utvecklar och säljer IT-system och tjänster för röntgen-, mammografi- och ortopedkliniker. Över 1 400 svenska och utländska sjukhus använder systemen i daglig drift och mer än 55 miljoner röntgenundersökningar diagnostiseras i Sectras system varje år. Detta gör Sectra till ett av världens ledande företag inom system för hantering av digitala röntgenbilder. I Skandinavien har Sectra en marknadsandel på mer än 50 procent av alla filmfria installationer. Förutom i Skandinavien finns Sectras system installerade hos kunder i Nordamerika och de flesta större länder i Europa och Fjärran Östern.

Sectra grundades 1978. Koncernens verksamhet omfattar nischerna medicinska system och avlyssningssäkra kommunika­tionssystem. Sectra har kontor i tolv länder och säljer genom samarbete med partner produkter över hela världen. Huvudkontoret ligger i Linköping och företaget har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Omsättningen uppgick helåret 2011/2012 till 823 Mkr. Sectra är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. För mer information besök vår hemsida: www.sectra.com


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor