fb


2012-07-16 6:14

EU-strategi för digitala friheter på gång

| Mer

EU

Europaparlamentets utskott för utrikesfrågor arbetar sedan några månader tillbaka med en strategi för digitala fri- och rättigheter för unionen. Nu leder piratpartisten och parlamentsledamoten Amelia Andersdotter arbetet i utskottet för internationell handel att sätta prägel på strategin ur ett perspektiv av unionens handelsstrategier i bland annat immaterialrättsfrågor.

- Det här är ett väldigt viktigt arbete efter parlamentets nej till ACTA förra veckan, som till stor del baserades på många medborgares och ledamöters oro över hur vi hanterar just kunskaps- och informationsflöden på nätet, säger Amelia Andersdotter.

Under onsdagen hade utskottet en första läsning av Amelia Andersdotters utkast till yttrande.

- Yttrandet fyller uppenbarligen ett behov, säger Amelia Andersdotter. Det är just nu tveksamt om kommissionens strategier för internationella handelsavtal på immaterialrättsområdet verkligen är bra för unionen och utvecklingen av vår inre marknad. Många ledamöter har uppmärksammat problemet redan tidigare, men det är så klart också viktigt att vi som folkvald församling plockar upp ett politiskt ledarskap i att förändra situationen.

Amelia Andersdotter föreslår till utskottet att förhandlingar om immaterialrätt och särskilt upphovsrätt bör läggas på is både i flerpartsavtal och tvåpartsavtal.  Unionen bör istället ge sig själv utrymme att lösa problem med dåligt harmoniserade begränsningar av upphovsrätten på regional nivå. Hon föreslår dessutom att länder som censurerar och blockerar allt för mycket information inte bör ges prioritet i unionens strategier för att hitta handelspartners internationellt. Export av teknologier som används enkom med övervakande och censurerande funktion bör genomgå granskning innan den sker.

För mer information, kontakt:

 

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor