fb


2012-07-13 10:00

Akademibokhandeln och Bokia i avtal om samgående

| Mer

Böcker

Tidigare i år meddelades att Akademibokhandeln och Bokia tecknat en avsiktsförklaring om att slå ihop verksamheterna. Parterna har nu ingått ett bindande avtal om ett samgående.

Den traditionella bokhandeln har såväl i Sverige som på andra marknader brottats med minskad försäljning och vikande lönsamhet under flera år, bland annat till följd av ökad konkurrens från näthandeln. Bokhandeln står också inför andra utmaningar genom utvecklingen av e-böcker, nya distributionsformer och aktörer. Målet med samgåendet är att skapa en solid och lönsam bokhandel som långsiktigt säkrar tillgången på böcker. Avsikten är att nuvarande ägare ska finnas kvar, vilket innebär att det nya bolaget får en bred ägarbas även efter ett samgående.

Affärens genomförande är villkorat av Konkurrensverkets prövning.

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor