fb


2012-07-13 8:16

I Kivik: Bränt baket? – vid Schymans stånd blir det andra bullar

| Mer

Politik

Feministiskt initiativ finns som vanligt på Kiviks Marknad 16 -18 juli. I ett F!-stånd säljs inte korv, men här finns kaffe och kloka tankar om hur vi ska arbeta för att få ett jämställt samhälle. Med jämställda löner:

–  Årets viktigaste lönesamtal fördes på ett seminarium i Almedalen arrangerat av Feministiskt initiativ. Företrädare för samtliga partier i riksdagen, utom SD, deltog. Seminariet visade att det nu finns en majoritet i riksdagen för att skärpa Medlingsinstitutets uppdrag så att man ska verka för jämställda löner. Inte mot. Att man nu är överens om att skärpa kraven på Medlingsinstitutet är ett viktigt steg på vägen för jämställda löner. Hittills har den svenska modellen uttolkats på ett sätt som bygger på och stödjer en exploatering av kvinnors arbete. Kvinnorna som arbetar inom vård och service är många. Vill vi ha en fungerande välfärd så måste vi faktiskt vara beredda att betala, säger Gudrun Schyman, gruppledare för Feministiskt initiativ.

Kom gärna och diskutera med oss. F! finns på rad nr 5, plats nr 12

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor