fb


2012-07-13 5:45

Sten Nordin/Joakim Larsson på SvD Brännpunkt:

| Mer

Medianyheter

Finansroteln, Stockholms stad
Kommunstyrelsens ordförande finansborgarrådet Sten Nordin (M) 

Exploateringsnämndens ordförande Joakim Larsson (M)

"Utan en ny sluss i Stockholm löper vi risk för översvämningar liknande dem som inträffat längre söderut i Sverige. Socialdemokraterna vill skjuta nya Slussen flera år fram i tiden för ett ”omtag” av befintliga förslaget. Det utsätter hela Stockholmsregionen för akuta risker"

Det skriver  Sten Nordin (M), kommunstyrelseordförande och finansborgarråd i Stockholms stad tillsammans med exploateringsnämndens ordförande borgarrådet Joakim Larsson (M) i en debattartikel på Svenska Dagbladets debattsida Brännpunkt i dag fredagen den 13 juli.

Hela artikeln återfinns i Svenska Dagbladet eller på länk: 
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/stockholm-behover-en-ny-sluss_7341060.svd

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor