fb


2012-07-12 14:50

Starkt intresse för SLU-utbildningar

| Mer

Arbete

I våras ökade anmälningarna till SLU:s utbildningsprogram med tio procent. Motsvarande siffra för riket var tre procent. När beskeden om antagning nu går ut till de sökande bekräftas SLU:s positiva läge.

Tydligaste beviset ser SLU i den stora ökningen av antalet reserver till utbildningsplatserna, 300 fler reserver i år än 2011. Det motsvarar en ökning på 10,5 procent. När fler studenter söker utbildningarna ger det större konkurrens om platserna, något som avspeglas i det växande antalet reserver.

Värt att särskilt uppmärksamma är det ökade intresset för utbildningen till livsmedelsagronom. SLU har i år här 73 % fler antagna jämfört med föregående år.

– Ett mycket glädjande besked för oss och för livsmedelsbranschen. Livsmedelsagronomerna är en efterfrågad yrkesgrupp med en mycket bra arbetsmarknad. Därför är det roligt att se att studenterna nu visar ett ökat intresse för den spännande bransch som livsmedelssektorn erbjuder. Livsmedelsagronomernas arbetsmarknad är både nationell och internationell och matfrågor är något som de flesta är intresserade av, säger rektor Lisa Sennerby Forsse.

I övrigt bekräftar årets antagningsstatistik SLU:s signum – det mycket stabila intresset för utbildningsprogrammen över en flerårsperiod. Universitetets utbildningar står sig väl i konkurrensen, oavsett konjunkturläge och minskande ungdomsgrupper. En faktor som bör spela roll är att SLU:s utbildningar ger jobb – universitetet ligger i topp bland svenska lärosäten när det gäller antal studenter som får kvalificerade jobb efter examen (Högskolekvalitet 2011, Svenskt Näringsliv).

SLU klättrar uppåt i de flesta rankingar både nationellt och internationellt. SLU rankas som 15:e bästa lantbruksuniversitet i världen och som fjärde bästa i Europa (Taiwan Ranking 2011). Tillsammans med Handelshögskolan och Karolinska Institutet rankas SLU dessutom som ett av Sveriges tre bästa universitet i Sydsvenska Handelskammarens årliga ranking.

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor