fb


2012-07-12 14:28

Tekniken främsta orsaken till frustration på svenska arbetsplatser

| Mer

Arbete

När svenskar rankar vad som orsakar dem mest frustration på arbetsplatsen är det inte möten eller kollegornas långa fikaraster som hamnar i topp. I stället är det internetuppkopplingen, datorn och skrivaren som upplevs mest frustrerande. Samtidigt framkommer att e-post är det kommunikationssätt svenskar är mest beroende av. En fjärdedel av 80-talisterna uppger dessutom att kommunicera med den äldre generationen försvårar kommunikationen på arbetsplatsen. 

Marknadsundersökningsföretaget YouGov har, på uppdrag av Canon, genomfört en undersökning om svenskars informations- och kommunikationsbeteenden i arbetet. När orsakerna bakom frustration på arbetsplatsen rankas från ett till tre, hamnar internetuppkopplingen, datorn och skrivaren i topp. Samtidigt svarar så många som 89 procent att e-post är ett av de fem kommunikationssätt de är mest beroende av på arbetsplatsen, och bland dessa uppger 39 procent att det är det absolut viktigaste kommunikationssättet.

–         Företag och organisationer behöver ha en strategi för hur de arbetar med dokumenthantering för att kunna möta medarbetarnas behov, säger Erik Åkenes, produktchef för affärslösningar till kontor och grafisk bransch på Canon Svenska. Vi vill snabbt och enkelt kunna göra utskrifter direkt från e-posten, oavsett om vi läser den från datorn, mobiltelefonen eller surfplattan. Arbetsgivare har därmed ett stort ansvar för att se över sin teknik och anamma smartare, modernare och samtidigt säkra lösningar.

Förlegad teknik försvårar kommunikationen

Att tekniken orsakar frustration framgår även när svenskar anger vad som försvårar den dagliga kommunikationen på arbetsplatsen. På en överlägsen första plats anger 40 procent att förlegad teknik, såsom gamla datorer, mobiltelefoner, skrivare, kopiatorer och datorprogram försvårar den dagliga kommunikationen. Bland 80-talisterna anger dock så många som 25 procent att kommunicera med äldre generationer försvårar kommunikationen. Detta är en markant skillnad bara jämfört med 70-talisterna där motsvarande andel är 16 procent.

–         I dag vill många ha möjlighet att använda samma tekniska enheter på jobbet som på fritiden, säger Erik Åkenes. De generationsskiften som nu sker ute på arbetsplatserna gör att vi ser en ökad efterfrågan av att kunna individanpassa lösningar och möjliggöra för medarbetarna att arbeta på det sätt som passar dem bäst. Bring-your-own-device-trenden är påtaglig och ställer stora krav på framförallt IT-avdelningarna. De måste hitta lösningar och enheter som passar alla medarbetarnas olika behov samtidigt som man vill behålla kontrollen över kostnader och, i många fall, förbättra säkerheten.

 

De sju främsta orsakerna till frustration[1]

 1. Internetuppkopplingen (31 procent)
  1. Datorn (28 procent)

2. Skrivaren (28 procent)

4. Chefen (22 procent)

5. Möten (23 procent)

6. Kollegorna (19 procent)

7. Egna telefonen (17 procent)

 

Statistik från undersökningen

 • 31 procent anger internetuppkopplingen som en av de främsta orsakerna till frustration.
 • 39 procent av de tillfrågade uppger att e-post är det kommunikationssätt man är mest beroende av, därefter följer fysiska möten med 28 procent och telefonsamtal med 16 procent.
 • 40 procent anser att förlegad teknik försvårar den dagliga kommunikationen i arbetet.
 • 25 procent av 80-talisterna anger att kommunicera med äldre generationer försvårar den dagliga kommunikationen på arbetsplatsen. Motsvarande andel bland övriga generationer:
  • 90-talisterna: 22 procent[2]
  • 70-talisterna: 16 procent
  • 60-talisterna: 10 procent
  • 50-talisterna: 4 procent
  • 40-talisterna: 3 procent[3]
  • Att kommunicera med yngre generationer tycks inte upplevas som en försvårande omständighet för kommunikationen på svenska arbetsplatser. Svarsandelen per generationsgrupp:
   • 90-talisterna: 11 procent[4]
   • 80-talisterna: 3 procent
   • 70-talisterna: 4 procent
   • 60-talisterna: 2 procent
   • 50-talisterna: 1 procent
   • 40-talisterna: 0 procent[5]

För pressmaterial och högupplösta bilder besök vår bildbank http://www.canon.se/press_centre/image_library/index.asp

 

 

 

 

[1] Orsakerna är placerade i rangordning efter de alternativ som flest respondenter rankat mellan plats ett till tre.

[2] Åldersgruppen 90-talister är så pass liten att tillförsikt bör vidtas när man tolkar resultaten från denna specifika generation.

[3] Åldersgruppen 40-talister är så pass liten att tillförsikt bör vidtas när man tolkar resultaten från denna specifika generation.

[4] Åldersgruppen 90-talister är så pass liten att tillförsikt bör vidtas när man tolkar resultaten från denna specifika generation.

[5] Åldersgruppen 40-talister är så pass liten att tillförsikt bör vidtas när man tolkar resultaten från denna specifika generation.


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor