fb


2012-07-12 11:40

Brinova säljer fem fastigheter i Åstorp

| Mer

Fastigheter 2012-07-12 kl. 11:40

Brinova säljer inom affärsområde Bostäder/Kommersiellt fem fastigheter i Åstorp till Söderåsen Bostadsförvaltning AB (privata investerare) med en vinst efter skatt om 8 Mkr vilket tillförs tredje kvartalet 2012. Det sammanlagda fastighetsvärdet uppgår till 182,6 Mkr och den totala ytan uppgår till 27 337 kvadratmeter. Försäljningen avser fastigheterna Mullvaden 9, 10 och 11 samt Musslan 1 och 2. Försäljningen sker i bolagsform med tillträde under tredje kvartalet 2012.

"I Brinova fortsätter vi att koncentrera oss på våra utvecklingsbara områden inom logistik och omsorg. Försäljningen är en del av den pågående konsolideringen där vårt fokus är att utveckla fastighetsbolag" säger Brinovas VD Gustaf Hermelin i en kommentar.

Cision WireAnnonsbilliga resor