fb


2012-07-12 11:00

Djurhållningsrapport Q2 2012

| Mer

Djur & Natur Viktiga händelser under perioden

Under Q2 2012 var den genomsnittliga mjölkproduktionen på Bolagets mjölkgårdar 53,2 ton per dag, en ökning med 49,4 procent från 35,6 ton per dag under Q2 2011.

Den genomsnittliga produktionen per ko ökade från 499 liter per månad under Q2 2011 till 579 liter per månad under Q2 2012, en ökning med 16 procent.

Per den 30 juli 2012 omfattade Bolagets djurhållningsverksamhet 6 973 nötdjur, varav 3 204 mjölkkor, 2 951 kvigor, 818 tjurar och kalvar, jämfört med 6 104 djur varav 2 801 mjölkkor, 2 530 kvigor och 773 tjurar och kalvar vid samma datum i fjol.

Under Q2 2012 uppgick försäljningen av produkter från djurhållningsverksamheten till 80,5 miljoner rubel inklusive moms (ca 17,1 miljoner kronor), en ökning med 54 procent jämfört med samma period 2011 och med 1,4 procent jämfört med det första kvartalet 2012.

Jens Peter Aabyen, verkställande direktör vid Alpcot Agro, säger i en kommentar:

"Under det senaste kvartalet har vi sett en fortsatt positiv utveckling i hela djurhållningsverksamheten. Mjölkproduktionen per ko är nu på historiskt höga nivåer och försäljningen av både mjölk och kött ökar kontinuerligt. Som en del i förbättrandet av genetiken i djurbesättningen kommer antalet djur att minskas något under året men detta ska inte ha någon större effekt på de producerade volymerna."

Stockholm, 12 juli 2012

Cision WireAnnonsbilliga resor