fb


2012-07-11 18:00

NCC säljer bostadsprojekt i Düsseldorf för 189 MSEK

| Mer

Fastigheter Projektet, som ligger i Rathområdet i Düsseldorf, består av tre huskroppar med totalt 98 lägenheter och en boyta på 8 440 kvadratmeter.

Husen bygger på NCC:s koncept för bostadsbyggande och de flesta lägenheterna består av två eller tre rum på mellan 54 och 121 kvadratmeter. Till detta byggs 98 garageplatser.

-  Metropolen Düsseldorf är en intressant och växande marknad där behovet av bostäder ökar kontinuerligt, säger Olle Boback, VD NCC Housing i Tyskland.

Rath ligger i den nordöstra delen av Düsseldorf cirka fyra kilometer från centrum.

Projektet beräknas vara klart det tredje kvartalet 2013. NCC ansvarar för uthyrningen av lägenheterna och ställer en hyresgaranti gällande upp till tre månader efter färdigställandet för eventuella outhyrda lägenheter.

NCC är en av de största bostadsutvecklarna i Tyskland enligt en kartläggning av det tyska marknadsanalysföretaget BulwienGesa.

Cision WireAnnonsbilliga resor