fb


2012-07-11 13:00

Skanska bygger väg i Polen för 510 miljoner kronor

| Mer

Bilnyheter Skanska ska bygga en 2,8 kilometer lång vägsträcka längs motorvägen Drogowa Trasa Srednicowa, mellan Gliwice och Zabrze. Arbetet inkluderar bland annat två vägkorsningar, fyra viadukter och en bro över floden Klodnica. Projektet beräknas vara slutfört inom 25 månader. 

Skanska Poland är ett av de största byggbolagen i Polen. 2011 hade företaget en omsättning på omkring 10 miljarder kronor och 7 700 medarbetare. Även Skanska Commercial Development och Skanska Infrastructural Development finns i Polen. 


Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com (http://www.skanska.se)

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Under 125 år har Skanska varit ett modernt och innovativt projektutvecklings- och byggföretag, som byggt vad samhället behövt. Idag är Skanska ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 53 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2011 uppgick till 123 miljarder kronor.

Cision WireAnnonsbilliga resor