fb


2012-07-11 8:06

Barack Obama om Libyen

| Mer

Internationellt ÚSA - VITA HUSET. På uppdrag av det amerikanska folket, förlänga jag mina gratulationer till folket i Libyen för en annan milstolpe på sin extraordinära övergång till demokrati. Efter mer än 40 år som Libyen var i klorna på en diktator, understryker dagens historiska val att framtiden för Libyen i händerna på de libyska folket. Över Libyen idag, visade väljarna sig utöva sina surt förvärvade friheter, mest deltar i ett val för första gången i sitt liv. De kastade röstsedlar för företrädare för ett National Congress som kommer att leda nästa steg i Libyens övergång.

USA är stolt över den roll som vi spelade för att stödja den libyska revolutionen och skydda de libyska folket, och vi ser fram emot ett nära samarbete med den nya Libyen - inklusive den valda kongressen och Libyens nya ledare. Vi kommer att engagera som partner som de libyska folket arbetar för att bygga öppna och öppna institutioner, inrätta säkerhet och rättsstatsprincipen, förskott möjligheter och främja nationell enighet och försoning. Det finns fortfarande svåra utmaningar och behov rösterna som ska slutföras i vissa områden. När de börjar detta nya kapitel kan de libyska folket räkna med fortsatt vänskap och stöd för Förenta staterna.Annonsbilliga resor