fb


2012-07-10 6:00

Markägare och Jernhusen överens om markköp för ny underhållsdepå

| Mer

Fastigheter

Tågtrafiken i hela Sverige ökar. För att klara underhållsbehovet av Östgötatrafikens tåg har Jernhusen förvärvat mark i Boxholm för bygge av underhållsdepå för persontåg. 

Kollektivtrafikbranschen har satt upp ett gemensamt mål om fördubbling av antalet resor med kollektivtrafik fram till 2020. Dessutom visar Jernhusens utredningar att trakten kring Boxholm ökar i betydelse som ett viktigt nav för tågtrafiken. För att möta behovet investerar Jernhusen i nya underhållsdepåer. Den nya depålösningen i Boxholm byggs för att möta behovet av underhåll av Östgötatrafikens tåg av typerna x61 och x14.

- Vi planerar för byggstart i augusti och förbereder med avverkning av skog i området under sommaren, berättar Charlotte Törsleff vid Jernhusen.


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor