fb


2012-07-09 13:00

NCC bygger kontor på Arlanda åt Swedavia för 480 MSEK

| Mer

Fastigheter Orderregistrering och byggstart förutsätter nödvändiga myndighetstillstånd samt att Swedavias slutgiltiga investeringsbeslut fattas.

Det nya kontorshuset benämns Sense building och är en del av Airport City Stockholm. Ambitionen med Airport City Stockholm är att åstadkomma en hållbar stadsutveckling och en levande stadsmiljö kring Arlanda.

- Sense Building är ett otroligt spännande projekt och det känns mycket bra att vi nu har valt NCC som entreprenör, säger Jan Egenäs, vd på Swedavia Real Estate. Det här är ett stort steg mot vår vision om en mer levande flygplats som förser företag och hyresgäster med alla de fördelar vårt unika kommunikationsläge ger. Valet av entreprenör är en viktig milstolpe i projektet.

Projektet genomförs i partnering (http://www.ncc.se/partnering) Det är en strukturerad samarbetsform där byggherre, konsulter och entreprenörer gemensamt löser en bygguppgift. Metoden baseras på ett öppet och förtroendefullt samarbete där parternas yrkeskunskaper kompletterar varandra genom projektets alla skeden.

- Nu får vi möjlighet att fortsätta vårt partneringsamarbete med Swedavia där vi kan bidra med vår kunskap och erfarenhet avseende kontorshus. För närvarande håller vi på att färdigställa Clarion Hotell i direkt anslutning till Sense Building, säger Lars Westman, avdelningschef NCC Construction, Avdelning Hus, region Stockholm Mälardalen.

Sense Building kommer miljöklassas enligt Breeam. Projektet kommer att sysselsätta mellan 150 och 200 personer. Kontorshuset beräknas stå färdigt i juli 2015.

Cision WireAnnonsbilliga resor