fb


2012-07-09 8:30

Skanska får byggledningsuppdrag för en huvudkontorsbyggnad i USA för 374 miljoner kronor

| Mer

Fastigheter Skanska bygger fastighetens stomme och skal, för att kunna utveckla byggnadens centralvärme, ventilation och luftkonditionering.

Byggnationen har påbörjats och beräknas vara slutförd sommaren 2013.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 9 400 medarbetare. 2011 uppgick intäkterna i USA till cirka 31,3 miljarder kronor.

Cision WireAnnonsbilliga resor