fb


2012-07-09 7:30

Ökad andel prissänkta fritidshus

| Mer

Hus & Hem

Andelen säljare av fritidshus som väljer att sänka sitt utropspris på fritidshuset har ökat jämfört med samma period föregående år. Andelen prissänkta fritidshus har ökat i samtliga län utom två visar en sammanställning av bostadssöktjänsten Booli.se.

I Östergötlands län samt i Skåne län har andelen prissänkta objekt minskat. Störst ökning har skett i Västmalands län där andelen prissänkta objekt har ökat med över 8 procentenheter sedan samma period föregående år.

- Det ska mycket till innan man väljer att sänka sitt utropspris, många ser det som en sista utväg. Det är inte roligt att behöva att sänka sina förväntningar när det i de flesta fall handlar om en stor affär, säger Anders Kyhlstedt, VD på Booli.se

På riksnivå har antalet prissänkta fritidshus ökat från 16,5% till 18,7%, samtidigt har även annonstid och utbud ökat sedan samma period föregående år.

- Prisutvecklingen på fritidshus har länge varit stark, men senaste åren har en oro på marknaden resulterat i minskad efterfrågan. Fritidshus är en typisk lyxkonsumtion som går bäst i uppåtgående marknader, säger Anders Kyhlstedt, VD på Booli.se.

Område: Antal fritidshus till salu/Andel prissänkta

Sverige: 11410 / 18,7%

Jönköpings län: 262 / 27,9%
Västmanlands län: 181 / 26,5 %
Blekinge län: 365 / 25,2%
Kronobergs län: 280 / 24,3 %
Stockholms län: 1259 /21,0%
Värmlands län: 487 / 20,9%
Skåne län: 1428 / 20,9%
Örebro län: 319 / 20,1%
Hallands län: 437 / 19,2%
Södermanlands län: 540 / 18,9%
Uppsala län: 424 / 18,4%
Gävleborgs län: 566 /17,7%
Västra Götalands län: 1420 / 17,5%
Kalmar län: 555 / 16,4%
Dalarnas län: 719 /15,6%
Östergötlands län: 490 / 15,5%
Jämtlands län: 378 / 15,3%
Västernorrlands län: 369 / 14,6%
Gotlands län: 185 / 14,6%
Västerbottens län: 403 /13,9%
Norrbottens län: 344 /10,8%

Under relaterat material finns  hela underlaget i excelformat.

Antal fritidshus till salu (st) Visar antal bostadsannonser som varit aktiva någon gång under senaste fyra veckorna. Siffran jämförs mot samma period föregående år.

Andel prissänkta (%) Visar andel av bostadsannonser aktiva någon gång under senaste fyra veckorna vars utropspris i annonsen någon gång prissänkts. Nyproducerade bostäder tas ej med.


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor