fb


2012-07-08 23:39

Order på SLAMRENARE eller på DAGSLJUS PÅ KABEL eller på SUPERENERGISPARARE blir försommarens bästa svenska miljönyhet?

| Mer

Energi

Order på Slamrenare, Dagsljus på kabel eller Superenergisparare blir försommarens bästa svenska miljönyhet? Eco Innovation AB har följt miljönyheterna i maj och juni och nominerat de tre bästa för webröstning. De tre mest glädjande miljönyheterna kom från Biotain AB, Aktietorgets Parans Solar Lighting AB och Entrans AB.

Order för ny miljöteknik banar vägen för lönsamhet. När ny miljöteknik blir lönsam kan den spridas till nytta för miljön utan kostnad för samhället. Det är mycket viktigare än satsningar för Gröna Jobb som  politiker pratat om i Almedalen!

Ängelholms Biotain ABs slamrenare tar avlopp, jordbruksslam, biogasslam och lakvatten. Volymen minskar med nära 90 procent. Alla näringsämnen återvinns och kan återvändas. Biotain har fått en order på att rena slammet från Polens största biogasanläggning.

Göteborgs och Aktietorgets Parans Solar Lighting AB har fått en stororder från USAParans har patent på teknik för solljus för inomhusmiljöer. Ordern gäller 50 solljussystem. För Parans är detta den enskilt största ordern någonsin.

Entrans AB från Stockholm har fått sin första order på ett FlexiGen-system. Det kan vara både ett kraftverk som genererar el från värme och en värmepump eller en kylmaskin. FlexiGen ska sänka fastighetens el- och värmekostnad med 30 respektive 70 procent i  Åtvidabergs Industrigalleria.

Webröstningen om förommarens bästa miljönyhet stänger söndag 22/7 kl. 18.00

Länk till webröstningen på Miljöinnovation.se

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor