fb


2012-07-07 11:56

Ulla Hamilton/Hanna Ericson Broberg/Tina Ghasemi (M): Tryggare, snyggare och ljusare Karlbergstunnel mellan Vasastan och Kungsholmen

| Mer

Politik

Trafik- och arbetsmarknadsroteln, Stockholms stad
Trafik- och arbetsmarknadsborgarrådet Ulla Hamilton (M)

Trafikkontoret har beslutat att rusta upp Karlbergstunneln 2013. Upprustningen kommer att bestå av utbyte av belysningsarmaturer som behöver bytas ut samt målning av tunnelns tak. Detta beräknas kosta cirka 500 000 kronor.

– Karlbergstunneln är ett viktigt stråk för boende, arbetande och pendlare på både Kungsholmen och i Vasastan. Den är utpekad som ett prioriterat stråk i Cykelplan Stockholm. Sammantaget är detta en viktig passage som det känns mycket bra att vi nu gör tryggare och snyggare, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad och ordförande i trafik- och renhållningsnämnden i Stockholms stad.

– Det är ett viktigt stråk för norrmalmsborna både på vardagar och helger. Därför vill jag tacka för medborgarinitiativet och jag är glad att vi nu kan öka tryggheten ytterligare, säger Hanna Ericson Broberg (M), ordförande i Norrmalms stadsdelsnämnd.

– Den här uppfräschningen är efterlängtad av stockholmare på både Kungsholmen och i Vasastan. På det här viset stärker man promenad- och cykelvägarna mellan våra två grannstadsdelar, säger Tina Ghasemi (M), ordförande i Kungsholmens stadsdelsnämnd.

Presskontakt:
För kontakt med Hamilton, Broberg eller Ghasemi:
Oliver Carrà, pressekreterare finansrotelns presstjänst, genom M-pressjour 08-508 29 222.

Bakgrund
·         Norrmalms stadsdelsnämnd uppvaktades under hösten 2011 om att renovera Karlbergstunneln av såväl boende i området som genom medborgarförslag till stadsdelsnämnden.
·         Stadsdelsnämnden har därefter uppvaktat trafikkontoret och trafik- och renhållningsnämnden som ansvarar för Karlbergstunneln.
·         Det ursprungliga förslaget har trafikkontoret bedömt inte vara aktuellt att genomföra. Trafikkontoret har undersökt ärendet närmre och beslutat tidigarelägga vissa kommande renoveringsåtgärder samt utbyte av takarmaturer.


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor